Trigonometreg

Radianau


Llusgwch y pwynt du a gwyn o amgylch y cylch i weld ei ongl mewn radianau a graddau.
θ$ * \frac{180}{\pi} = $0°


Pythagoras


$a^2 + b^2 = c^2$

Symudwch y llithryddion ar y graff isod i newid hyd ochrau triongl ongl sgwâr. Cliciwch ar yr opsiwn "Dangos y sgwariau" er mwyn dangos y sgwariau sydd wedi'u hatodi at bob ochr o'r triongl. Cyfrifir gwerth yr hypotenws ar sail theorem Pythagoras a'i ddangos o dan y graff.

a$^2 + $b$^2 = $ c$^2$
a$ + $b$ = $ c


Cylch Uned — Sin, Cosin a Thangiad (Sin, Cos, Tan)


Llusgwch y pwynt du a gwyn o amgylch y cylch a gwyliwch y sin, cos a'r tan yn newid.

$sin($θ$) = $0
$cos($θ$) = $0
$tan($θ$) = $0


Hafaliad Cylch


$(X - a)^2 + (Y - b)^2 = r^2$

Mae'r graff isod yn dangos cylch y gellir addasu ei radiws trwy'r llithrydd ar y top, a newid ei safle trwy lusgo'r pwynt canol. Dangosir yr hafaliad ar gyfer y cylch penodol hwn o dan y graff.$(X - $a$)^2 + (Y - $b$)^2 = $r$^2$