Trawsffurfiadau Matrics

Graddio


Mae'r graff isod yn dangos pedwar fector sy'n cael eu lluosi gan y matrics ar y chwith. Llusgwch y llithrydd i newid y ffactor graddio a nodi’r newidiadau i'r matrics a'r fectorau. Bydd dewis yr opsiwn "Gweithredu i lun" n peri i’r trawsffurfiad matrics gael ei weithredu ar gyfer llun.1.00 0.00
0.00 1.00

Byddai lluosi’r matrics hwn â phob fector yn rhoi:


Trawsfudiad


Mae'r graff isod yn dangos pedwar fector ac mae'r fectorau yn y matrics ar y chwith yn cael eu hychwanegu at bob un ohonynt. Llusgwch y llithrydd llorweddol i newid y trawsfudiad X a'r llithrydd fertigol i newid y trawsfudiad Y, gan sylwi ar y newidiadau i'r matrics a'r fectorau. Bydd dewis yr opsiwn "Gweithredu i lun" yn peri i’r trawsfudiad matrics gael ei weithredu ar gyfer llun.0.00
0.00

Byddai adio'r matrics hwn at bob fector yn rhoi:


Cylchdroi


Mae'r graff isod yn dangos pedwar fector sy'n cael eu cylchdroi gan y matrics ar y chwith. Llusgwch y pwynt du a gwyn i newid ongl y cylchdroi, gan sylwi ar y newidiadau i'r matrics a'r fectorau. Bydd dewis yr opsiwn "Gweithredu i lun" yn peri i'r trawsfudiad matrics gael ei weithredu ar gyfer llun.cos(0.00) -sin(0.00)
sin(0.00) cos(0.00)
=
0.00 0.00
0.00 0.00

Byddai lluosi’r matrics hwn â phob fector yn rhoi:


Croeswasgu


Mae'r graff isod yn dangos pedwar fector sy'n cael eu lluosi gan y matrics ar y chwith. Llusgwch y llithrydd i newid y ffactor croeswasgu a nodwch y newidiadau i'r matrics a'r fectorau. Bydd dewis yr opsiwn "Gweithredu i lun" yn peri i’r trawsfudiad matrics gael ei weithredu ar gyfer llun.1.00 0.00
0.00 1.00

Byddai lluosi’r matrics hwn â phob fector yn rhoi: