Tebygolrwydd ac Ystadegau

Dosraniad Unffurf


Mae'r graff isod yn dangos hapboblogaeth o gyfanrifau a chanddynt ddosraniad unffurf. Defnyddiwch y llithrydd ar y top i reoli maint y sampl. Dewiswch yr offer ar y chwith i ddangos gwahanol briodweddau’r boblogaeth hon.Sample: 0Dosraniad Normal


Mae'r graff isod yn dangos hapboblogaeth o gyfanrifau a chanddynt ddosraniad normal. Defnyddiwch y llithrydd ar y top i reoli maint y sampl. Dewiswch yr offer ar y chwith i ddangos gwahanol briodweddau'r boblogaeth hon.Sample: 0


Dosraniad Binomial


Mae'r graff isod yn dangos hapboblogaeth o gyfanrifau a chanddynt ddosraniad binomial. Defnyddiwch y llithrydd ar y top i reoli maint y sampl a'r llithryddion ar y gwaelod i reoli nifer y treialon a thebygolrwydd llwyddiant treial. Dewiswch yr offer ar y chwith i ddangos gwahanol briodweddau'r boblogaeth hon.Sample: 0
Trials: 5
Probability: 0.5


Dosraniad Poisson


Mae'r graff isod yn dangos hapboblogaeth poblogaeth o gyfanrifau a chanddynt ddosraniad Poisson. Defnyddiwch y llithrydd ar y top i reoli maint y sampl. Dewiswch yr offer ar y chwith i ddangos gwahanol briodweddau'r boblogaeth hon.Sample: 0