Hafaliadau Cwadratig

Hafaliadau Cwadratig


$ax^2 + bx + c = 0$

$(px + q)(rx + s) = 0$

$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$

Mae'r graff isod yn dangos hafaliad cwadratig. Rheolwch baramedrau $a$, $b$ a $c$ trwy symud y llithryddion ar waelod y graff. Cyfrifir y pwyntiau y mae’r cromlin yn croesi'r echelon X o dan y graff.