Maes Chwarae Mathemateg

Cydnabyddiaeth

Datblygwyd y Maes Chwarae Mathemateg gyda chymorth grant o Gronfa Datblygu Dysgu ac Addysgu Prifysgol Aberystwyth.


Cyfrannu

Os dewch ar draws bygiau neu os hoffech awgrymu nodweddion ychwanegol, rhowch wybod i ni trwy ddefnyddio ein system tracio problemau.

Mae'r Maes Chwarae Mathemateg yn brosiect ffynhonnell agored sydd wedi'i drwyddedu o dan drwydded MIT, os hoffech gyfrannu gwelliannau i'r prosiect, ewch i'n tudalen github.

Datblygiadau yn y dyfodol

Hoffem, yn benodol ehangu'r safle i gynnwys y pynciau isod:

Cynrychioliad rhifau

  • Degol a deuaidd
  • Cyflenwad deuol
  • Gormodedd N
  • Pwynt arnawf
  • Trachywiredd a thalgrynnu

Polynomialau a Chalcwlws

  • Graffiau
  • Differiad
  • Integriad
  • Trachywiredd a thalgrynnu

Algebra

  • Aildrefnu hafaliad i ynysu newidyn

Awduron

Crëwyd y cysyniad ar gyfer y Maes Chwarae Mathemateg gan Amanda Clare a Hannah Dee, a lwyddodd i ennill grant er mwyn troi'r syniad yn system waith. Cyflogwyd Michael Sheldon i ddylunio a rhoi'r enghreifftiau penodol ar waith ar gyfer pob pwnc. Os hoffech gyflogi Michael i weithio ar eich prosiectau chi, ewch i'w wefan.

Michael Sheldon

Mae gan Michael BEng mewn Peirianneg Meddalwedd (2008) a PhD mewn Roboteg Ddatblygiadol (2012) o Brifysgol Aberystwyth. Mae ef bellach yn gweithio ar ei liwt ei hun fel datblygwr meddalwedd ac ymchwilydd, gan arbenigo mewn datblygiad ffynhonnell agored.

Amanda Clare

Mae Amanda Clare yn defnyddio cyfrifiadureg i reoli data mewn bioleg. Mae hi hefyd yn ymchwilio i batrymau diddorol yn y data biolegol trwy ddefnyddio dysgu peirianyddol ac algorithmau cloddio data i ddisgrifio a rhagfynegi canlyniadau arbrofion yn y dyfodol.

Hannah Dee

Mae gan Hannah BSc mewn Gwyddor Gwybyddiaeth (1996), MA mewn Athroniaeth (1998) a PhD mewn Cyfrifiadura (2005), y cyfan o Brifysgol Leeds. Mae ei maes ymchwil yn cynnwys dadansoddi ymddygiad pobl trwy ddelweddau cyfrifiadurol; datguddio cysgodion a rhesymu ynghylch cysgodion; ag agweddau myfyrwyr tuag at astudio cyfrifiadureg. Bu'n gweithio mewn swyddi ôl-ddoethurol yn Grenoble (Ffrainc), Leeds, a Kingston upon Thames. Mae hi'n ymgyrchydd dros fenywod mewn cyfrifiadura ac yn is-gadeirydd BCSWomen, grŵp British Computer Society i fenywod.