Fectorau

Sgalarau


Mae'r graff isod yn dangos tri fector sy'n rhannu'r un cydran sgalar. Cymhwyswch y llithrydd ar frig y graff i newid y gwerth sgalar. Dangosir diffiniad pob fector o dan y graff.
$\vec{v1} = $ s$\begin{bmatrix}-0.75\\ 0.25\end{bmatrix}$
$\vec{v2} = $ s$\begin{bmatrix}0.75\\ -0.25\end{bmatrix}$
$\vec{v3} = $ s$\begin{bmatrix}0.25\\ 0.75\end{bmatrix}$
Adio


Llusgwch bennau'r ddau fector du i newid eu cyfeiriad a'u maint. Mae'r fector glas yn dangos canlyniad adio'r ddau fector du at ei gilydd.Tynnu


Llusgwch bennau'r ddau fector du i newid eu cyfeiriad a'u maint. Mae'r fector gwyrdd yn dangos canlyniad tynnu f1 o f2.Cynnyrch Dot


$\vec{a}.\vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| cos\theta$

$\vec{a}.\vec{b} = \vec{a}_1*\vec{b}_1 + \vec{a}_2*\vec{b}_2$

Llusgwch bennau’r ddau fector i newid eu cyfeiriad a’u maint. Mae’r llinell las yn dangos cydran $\vec{b}$ i gyfeiriad $\vec{a}$, sef $\frac{\vec{a}.\vec{b}}{|\vec{a}|}$, neu gyfwerth â $|\vec{b}| cos\Theta$
$\vec{a}.\vec{b} = $a$ * $b$ * cos($Θ$) = $ 0

$\vec{a}.\vec{b} = $a1$ * $b1$ + $a1$ * $b2$ = $ 0


Hafaliad Linell


$\vec{r} = \vec{a} + t\vec{d}$

$y = mx + c$

Llusgwch y ddau bwynt du a gwyn i addasu’r fectorau $a$ a $d$ sy’n disgrifio’r llinell goch, defnyddiwch y llithrydd i newid y gwerth sgalar ($t$).