Rhifyddeg Matrics

Adio


Mae'r ddau fatrics isod yn cael eu adio gyda'i gilydd, newidiwch y gwerthoedd yn y naill fatrics neu'r llall a gwyliwch sut mae'r canlyniad yn newid.+
=
=

Tynnu


Yn yr enghraifft isod, tynnir yr ail fatrics o'r matrics cyntaf, newidiwch y gwerthoedd yn y naill fatrics neu'r llall a gwyliwch sut mae'r canlyniad yn newid.-
=
=

Lluosi Matrics - Sgalar


Yn yr enghraifft isod, lluosir matrics gan werth sgalar, newidiwch un ai'r gwerth sgalar neu'r gwerthoedd yn y matrics a gwyliwch sut mae'r canlyniad yn newid.*
=
=

Lluosi


Mae'r ddau fatrics isod yn cael eu lluosi gyda'i gilydd, newidiwch y gwerthoedd yn y naill fatrics neu’r llall a gwyliwch sut mae’r canlyniad yn newid.*
=
=